ЕКСПЛОАТАЦИЯ

На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение. Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне. Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената ножица на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос). За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно. Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.

ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

Прозорецът трябва да бъде почистван редовно като особенно внимание трябва да се обърне на дренажните отвори, които трябва да бъдат винаги отпушени. Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат. Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците. ВАЖНО! Не използвайте абразивни почистващи материали! Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други. Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)! Не почиствайте на сухо с кърпа за прах!

УПЛЪТНЕНИЯ

Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е легнало . Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение.

ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА

Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!

СТЪКЛА

За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата. Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация.

КОНДЕНЗ

При определени климатични условия стъклата, могат да се изпотят – това е в резултат на среща на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!

ПРОВЕТРЯВАНЕ

Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл. Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около 5 минути. Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

ГРИЖИ ЗА ОБКОВА

Да не се допуска контакт на обкова с вар,пясък и други абразивни материали. Два пъти годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини. При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.

НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!

В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване блъсването на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, СТЪКЛОТО И ОБКОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАМЯНА НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Отваряне на прозореца? Прозорци с едноплоскостно отваряне: За отваряне на прозорецът е необходимо да завъртите дръжката настрани (на 90О) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция. – Прозорци с двуплоскостно отваряне Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180О) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция. ВАЖНО! Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне! Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

2. Затваряне на прозореца За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата след което да завъртите дръжката до позиция надолу .

3. Опасни ситуации При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви порежат. ПРЕПОРЪКА При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им положение. ВАЖНО! Съществува риск от падане през прозореца! Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен!

4. При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете се със специалист, който да локализира и отстрани проблема.

ВАЖНО! НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНИ СИТУАЦИИ ЗА ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА, ДО ПОВРЕДА ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ!

16
Години висока квалификация и качество
за вас!

Създадохме фирмата през 2002 година и скоро след това станахме оторизиран партньор на REHAU за производство на PVC дограма и на ETEM за производство на AL дограма, окачени фасади и облицовки с Etalbond.

Философията ни е “Качество преди всичко” и всеки нов проект за нас е предизвикателство.