ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА
Прозорецът трябва да бъде почистван редовно като особенно внимание трябва да се обърне на дренажните отвори, които трябва да бъдат винаги отпушени.
КОНДЕНЗ
При определени климатични условия стъклата, могат да се изпотят – това е в резултат на среща на топъл със студен въздух.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
На прозорците е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде във вертикално ( нагоре / надолу ) или в хоризонтално положение.
УПЛЪТНЕНИЯ
Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители.
ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА
Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализиране препарати, налични в търговската мрежа.
СТЪКЛА
За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа.